Pogoji uporabe in politika zasebnostiPogoji za uporabo spletne strani

Vaš dostop do spletne strani in njene uporabe urejajo ta splošna pravila kot tudi nekateri zakoni. Prosimo, da splošne pogoje pazljivo preberete. Z vstopom na stran rem-travel.com potrjujete, da ste s temi splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo.

Spreminjanje pogojev uporabe

REM agencija d.o.o si pridržuje pravico do spreminjanja ali posodabljanja teh pogojev, določil in opomb, pod katerimi se omogoča uporabo strani. To so lahko spremembe v servisih, storitvah, zakonih, ki vplivajo na storitve, ali pa iz katerih koli drugih razlogov. Ob vsaki posodobitvi pogojev uporabe, bo spremenjen datum na dnu teh pogojev.

Omejitev osebne in nekomercialne uporabe

Stran smete uporabljati le za osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del strani rem-travel.com, razen v primeru izrecne navedbe v teh pogojih uporabe.

Zasebnost in osebni podatki

Za uporabo določenih storitev na strani morate opraviti vpis, pri katerem boste morali posredovati vse zahtevane podatke za uporabniški račun in pri tem po svojih zmožnostih skrbeti, da bodo v času trajanja uporabe teh storitev pravilni in ažurni. REM agencija d.o.o se obvezuje, da bo vaše osebne podatke uporabljala v skladu z veljavno zakonodajo kot tudi v skladu z izjavo o varovanju zasebnosti.

Odgovorni ste za vse aktivnosti, opravljene z uporabo vašega uporabniškega računa, zato je priporočljivo, da na javnih računalnikih ne shranjujete svojega uporabniškega imena/gesla. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa prišlo, morate o tem nemudoma obvestiti administratorja strani. REM agencija d.o.o ni odgovorna za kakršno koli izgubo ali škodo, do katere lahko pride zaradi nepooblaščene uporabe vašega računa ali gesla.

Nezakonita ali prepovedana uporaba  

Kot uporabnik strani se obvezujete, da le-tega ne boste uporabljali za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Strani ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil strani ali REM agenciji d.o.o. Ravno tako ni dovoljeno onemogočanje ali oviranje uporabe drugim uporabnikom strani. Prepovedano je pridobivanje nepooblaščenega dostopa do katere koli storitve REM agencija d.o.o, računalniškega sistema, z njim povezanega omrežja ali podatkov o njegovem katerem koli drugem uporabniku. Prepovedano je pridobivanje kakršnega koli gradiva ali informacij s pomočjo sredstev, ki niso namenoma na voljo v sklopu strani ali izrecno dovoljena za dostop v izjavi o varovanju zasebnosti. Če je bil dostop do teh podatkov omogočen zaradi napake znotraj storitev portala, prijavo o tej napaki naslovite na: [email protected]

Omejitev odgovornosti

REM agencija d.o.o ali/in njeni dobavitelji ne dajejo nobenih izjav o ustreznosti, zanesljivosti, razpoložljivosti, pravočasnosti in točnosti informacij, programske opreme, izdelkov, storitev in pripadajočih grafik, ki so dostopni prek stani www.rem-travel.com. Vse informacije, programska oprema, izdelki, storitve in pripadajoče grafike so na voljo ”take, kot so” brez kakršne koli garancije. REM agencija d.o.o ter njeni dobavitelji zavračajo vsa jamstva ali pogoje v zvezi s temi informacijami, programsko opremo, izdelki, storitvami in pripadajočimi grafikami, vključno z vsemi naznačenimi prodajnimi jamstvi in pogoji, z ustreznostjo za določen namen in z nazivom.

REM agencija d.o.o ter njeni dobavitelji v nobenem primeru ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli neposredno, posredno, posledično ali kakršno koli drugo škodo, vključno s škodo zaradi izgube uporabnosti, podatkov ali dobička, ki izhaja ali je v kakršni koli povezavi z uporabo ali delovanjem strani www.rem-travel.com, z zamudo ali nezmožnostjo uporabe portala, s preskrbo ali nezmožnostjo omogočanja storitev ali s katerimi koli informacijami, programsko opremo, izdelki in storitvami, pridobljenimi na strani www.rem-travel.com ali kako drugače nastalimi z uporabo portala, bodisi temelječ na sporazumu, prekršku, nepazljivosti bodisi drugače, tudi če je bila REM agencija d.o.o ali kateri koli od njenih dobaviteljev seznanjen z možnostjo nastanka škode. Če zakonodaja za posamezne pravice ureja drugače in njihovo omejevanje ni možno, je mogoče, da za vas ne veljajo vse zgornje omejitve. Če ste s katerim koli delom stani www.rem-travel.com , storitev strani ali s katerimi koli pogoji uporabe nezadovoljni, je vaše izključno in edino sredstvo, da strani ne uporabljate več.

Opombe o intelektualni lastnini

Vsa vsebina strani, je zaščiteno avtorsko delo agencije REM agencija d.o.o ali njenih pogodbenih partnerjev. Vse pravice so pridržane. Vse vsebine, ki so jih na posamezne storitve strani prenesli uporabniki, so last uporabnikov.

REM agencija d.o.o ima lahko patente, patentirane aplikacije, blagovne znamke, avtorske pravice ali druge intelektualne lastniške pravice, ki so povezane s stranjo, vključno s spletnimi stranmi, ki so del le-teh. Če ni izrecno navedeno v teh pogojih uporabe, vam vsebina teh spletnih strani ne daje nikakršne licence za te patente, blagovne znamke, avtorske pravice ali druge lastnine. Vse pravice, ki niso izrecno podeljene tukaj, so pridržane.

Terjatve v zvezi z avtorskimi pravicami se rešujejo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in z zakonom o pravdnem postopku.

Splošno

Ti pogoji uporabe so vezani na zakone Republike Slovenije. Za reševanje vseh sporov in nesporazumov v zvezi s stranjo www.rem-travel.com , za katere so že bile izčrpane vse ostale zunaj sodne možnosti sporazuma, je pristojno okrožno sodišče v Ljubljani. Pri temu potrjujete, da iz teh pogojev uporabe ali uporabe servisov ne izhaja noben skupen podvig, družabništvo, zaposlitev ali delovno razmerje med vami in REM agencija d.o.o. .

REM agencija d.o.o lahko kadar koli zahteva upoštevanje teh pogojev uporabe po sodni poti. Izvršitev te pogodbe je predmet veljavnih zakonov in zakonskih postopkov v Republiki Sloveniji, zato vse navedbe v teh pogojih uporabe ne omejujejo pravice REM agencija d.o.o., da se podredi vladnim, sodnim in zakonskim zahtevam v zvezi z uporabo strani www.rem-travel.com ali informacij, danih ali pridobljenih pri REM agencija d.o.o, ki se tičejo vaše uporabe ali delovanja strani www.rem-travel.com. Če se za kateri koli del teh pogojev uporabe ugotovi, da je neveljaven ali neizvršljiv v skladu s trenutno veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji, vključno vendar ne tudi omejen z oporekanjem odgovornosti in garancije, kot je navedeno zgoraj, potem se neveljaven ali neizvršljiv predpis nadomesti z veljavnim, izvršljivim predpisom, ki, kar se da, ustreza namenu izvirnega predpisa, preostali del pogojev uporabe pa ostane v veljavi nespremenjen.

Ti pogoji uporabe, vključno z dokumenti, izrecno vključenimi v zgornji sklic, določajo celotno pogodbo med vami in REM agencija d.o.o. glede na storitve strani www.rem-travel.com, ki nadomestijo vse prejšnje ali sočasne komunikacije in ponudbe, bodisi elektronske, ustne ali pisne, med vami in REM agencija d.o.o. glede na storitev portala. Natisnjena različica teh pogojev uporabe ali njena kakršna koli elektronska oblika je sprejemljiva v sodnih ali upravnih procesih, ki temeljijo na tej pogodbi ali so povezani z njo, v isti meri in pod enakimi pogoji kot tudi drugi poslovni dokumenti in zapisi, ki so v izvirniku vzdrževani v tiskani obliki.

SPLOŠNI POGOJI

Splošni pogoji in navodila REM agencija d.o.o

 1. Člen

Splošna določila

 1. Splošni pogoji in navodila poslovanja so sestavni del pogodbe oz. vozovnice/voucherja, ki jo skleneta REM agencija d.o.o. in potnik.  Potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali nakup in opravil plačilo storitve REM agencija d.o.o in se nanj nanašajo ti splošni pogoji in navodila.
 2. REM agencija d.o.o je posrednik med potnikom in ponudnikom produkta ali storitve in je kot tak odgovoren potniku posredovati vse potrebne informacije, ki jih le-ta potrebuje za svoje potovanje. REM agencija d.o.o. ne odgovarja za posamezne pogoje, ki jih narekujejo ponudniki produktov ali storitev.
 3. Potnik lahko pridobi informacije o produktih in storitvah, ki jih posreduje REM agencija d.o.o, osebno v poslovalnici, prek elektronske pošte, telefonskih klicev ter prek spletne strani. Vsak produkt narekuje svoje pogoje in svoj način rezervacije, za katere se smatra, da je potnik z njimi seznanjen ob opravljeni rezervaciji.
 4. Potnik se lahko za razlago vseh dokumentov, ki niso na voljo v slovenskem jeziku, obrne na REM agencija d.o.o. na način, kot je naveden v prejšnjem odstavku, sicer se predvideva, da je s pogoji in vsebino navedenih dokumentov seznanjen.

 2.Člen

Cene

 1. Cene produktov, navedene na spletnih straneh in reklamnem materialu, so informativne narave. Natančne cene posameznih produktov potniki dobijo v poslovalnici, prek telefona ali elektronske pošte. Vse cene, ki jih potnik dobi v obliki ponudbe na omenjene načine, so že z vsemi vključenimi pristojbinami in dodatki; razen v kolikor je zaradi narave storitve ali produkta drugače določeno. Predračun/ponudba velja samo za plačila v okviru delovnega časa isti dan izdaje predračuna; naslednji dan predračun, razen v kolikor je bilo to posebej dogovorjeno, ni več veljaven.

 3.Člen

Rezervacije

 1. Potnik je ob rezervaciji dolžan navesti vse podatke, kot so objavljeni v veljavnih potnih dokumentih, predložiti dokumente, ki jih zahteva produkt ter plačati stroške rezervacije, v kolikor to zahteva posamezen produkt. Pogoji rezervacije so odvisni od pogojev, kot jih narekuje posamezni produkt; ti pogoji so posredovani potniku, ki se odloča na podlagi pridobljenih informacij.  V primeru da potnik ob rezervaciji ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.
 2. Nekateri ponudniki nudijo rezervacije na zahtevek. V kolikor pride do take ponudbe, je potnik obveščen o pogojih take rezervacije posameznega ponudnika in se je dolžan ravnati po njih, v kolikor sprejme njihovo ponudbo.
 1. Člen

Plačila

 1. Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo v poslovalnici REM agencija d.o.o ali podjetje REM agencija d.o.o prejme plačilo na svoj transakcijski račun; plačilo mora biti vidno na transakcijskem računu podjetja REM agencija d.o.o v okviru delovnega časa. Potnik lahko plača s plačilnim sredstvom v skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij, v primeru negotovinskega plačila kreditne kartice, maestro, BA, ter drugimi, produkta ali storitve REM agencija d.o.o. V primeru vračila plačila REM agencija d.o.o v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, če je do njega upravičen.
 1. Člen

Spremembe in odpovedi

 1. Potnik lahko zahteva spremembe v produktu ali storitvi (npr. sprememba imena, števila potnikov, datuma, destinacije … ), vendar v okviru pogojev, ki jih narekuje produkt ali storitev. Za izvedbo spremembe mora potnik plačati stroške, kot so določeni v pogojih ponudnika produkta ali storitve in o katerih je bil potnik predhodno seznanjen; pod pogojem da produkt ali storitev omogočata želene spremembe, o čemer je bil potnik pisno ali ustno seznanjen.
 2. Potnik lahko v vsakem trenutku pisno odpove produkt ali storitev, vendar v trenutku odpovedi začnejo veljati odpovedni stroški po pogojih posameznega produkta ali storitve. REM agencija d.o.o in potnik sta dolžna spoštovati veljavne pogoje, kot jih narekuje ponudnik produkta ali storitve. V kolikor pogoji produkta ali storitve omogočajo potniku ob odpovedi delno vračilo kupnine, potem je potnik dolžan predložiti vse dokumente, ki jih ponudnik produkta ali storitve zahteva.
 3. Če potnik ob rezervaciji predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin, ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini, potovanja ne bo udeležil, lahko sklene zavarovanje rizika odpovedi. Zavarovanje rizika odpovedi velja v primeru uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini kot so zakonec, starši, otroci in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila. Ob sklenitvi zavarovanja rizika odpovedi potnik sprejme splošne pogoje zavarovalnice.  Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom ne odpove v skladu s pogoji, nima pravice do uveljavljanja vračila kupnine na podlagi sklenjenega zavarovanja rizika odpovedi. Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik letalski, ladijski, avtobusni ter podobno iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali na pričetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi sklenjenega zavarovanja rizika odpovedi.
 1. Zahtevka za uveljavitev zavarovanja rizika odpovedi ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja, kot delna odpoved.
 1. Člen

Reklamacije in pritožbe

 1. Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v zakonsko predpisanem roku. Brez pisne reklamacije REM agencija d.o.o ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Potnik naj pisno reklamacijo pošlje na naslov: REM agencija d.o.o Parmova 53, 1000 Ljubljana.
 2. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer REM agencija d.o.o take reklamacije ne bo obravnavala. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja. V kolikor gre za reklamacijo na produkt ali storitev posameznega ponudnika, REM agencija d.o.o posreduje v potnikovem imenu pri ponudniku in zastopa potnikove interese v reševanju posamezne reklamacije, prav tako pa posreduje ponudnikove odgovore na reklamacijo. REM agencija d.o.o ne prevzema odgovornosti za izvajanje produkta ali storitve ponudnikov, nad katerimi nima nobenega nadzora.
 1. Člen

Potni dokumenti

 1. Potnik, ki potuje v tujino, mora imeti veljaven dokument (se pravi potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, ki mora biti veljaven še vsaj pol leta po vrnitvi v državo), s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru da država, kamor potuje, pogojuje vstop na svoj teritorij z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti in se ravnati po zahtevah le-te države. REM agencija d.o.o za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja iz tega naslova ne odgovarja.
 2. Prav tako je dolžnost potnika, da pred potovanjem pridobi vizume za države, kamor potuje v kolikor ta država zahteva za vstop na svoj teritorij vstopne vizume in opraviti cepljenja, ki so za te države zahtevana. V primeru zavrnitve vstopa v državo zaradi neurejenih dokumentov ali drugih ovir nosi vse stroške potnik sam.
 1. Ob rezervaciji posameznih produktov potnik posreduje podatke, ki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih kot sta potni list ter osebna izkaznica; le-te je potnik dolžan v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.
 2. Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. V primeru da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povrnitve stroškov.
 1. Člen

Obvestila pred odhodom

 1. Potniki s strani REM agencija d.o.o, razen v predhodno dogovorjenih primerih, ne prejemajo posebnih obvestil glede potovanja. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe, nosi potnik sam.
 1. Člen

Zdravstveni predpisi

 1. Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Vsak potnik je dolžan sam preveriti zdravstvene predpise držav, kamor potuje, in se po njih ravnati. REM agencija d.o.o ne odgovarja za morebitne zaplete ali prekinitev/odpoved potovanja zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, kamor potuje, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.
 1. Člen

Letalske vozovnice

 1. V kolikor pogodbo predstavlja letalska vozovnica, potem veljajo splošni pogoji, kot so določeni s strani mednarodnega združenja prevoznikov IATA. Za vsako letalsko vozovnico veljajo svoji pogoji, katere določi prevoznik in o katerih je potnik seznanjen pred ali ob nakupu s strani REM agencija d.o.o. Potnik in REM agencija d.o.o sta se dolžna ravnati po pogojih, ki jih določi letalska družba. REM agencija d.o.o je posrednik med potnikom in letalsko družbo in je kot tak odgovoren potniku posredovati vse potrebne informacije, ki jih le-ta potrebuje. REM agencija d.o.o ne odgovarja za posamezne pogoje, ki jih narekuje letalska družba.
 2. Cene letalskih kart, navedene na spletnih straneh in reklamnem materialu, so informativne narave. Natančne cene dobi potnik v poslovalnici, prek telefona ali elektronske pošte. Vse cene, ki jih potnik dobi v obliki ponudbe na omenjene načine, so že z vsemi vključenimi pristojbinami in dodatki. Predračun/ponudba velja samo za plačila v okviru delovnega časa isti dan izdaje predračuna; naslednji dan predračun, razen v kolikor je bilo to posebej poudarjeno, ni več veljaven. Cene letalskih kart se lahko dnevno spreminjajo zaradi sprememb v menjalniškem tečaju ter višini pristojbin, o čemer je potnik obveščen ob rezervaciji.
 3. Potnik je ob rezervaciji dolžan navesti vse podatke, kot so objavljeni v veljavnih potnih dokumentih, predložiti dokumente, če je taka zahteva posamezne letalske družbe ter plačati morebitne stroške rezervacije. Pogoji rezervacije so odvisni od pogojev, kot jih narekuje posamezna letalska družba za izbran tip letalske karte; ti pogoji so posredovani potniku, ki se odloča na podlagi pridobljenih informacij. V primeru da potnik ob rezervaciji ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Nekatere letalske družbe nudijo rezervacije v čakalni vrsti. V kolikor pride do take ponudbe, je potnik obveščen o pogojih take rezervacije in se je dolžan ravnati po njih, v kolikor sprejme njihovo ponudbo.
 4. Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo v poslovalnici REM agencija d.o.o ali podjetje REM agencija d.o.o prejme plačilo na svoj transakcijski račun; plačilo mora biti vidno na transakcijskem računu podjetja REM agencija d.o.o v okviru delovnega časa. Potnik lahko plača s plačilnim sredstvom v skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij, v primeru negotovinskega plačila kreditne kartice, maestro, BA, ter drugimi, produkta ali storitve REM agencija d.o.o. V primeru vračila plačila REM agencija d.o.o v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, če je do njega upravičen.
 5. Letalska družba si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oz. do odpovedi potovanja, zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje novi vozni red, negotov položaj v državi in zaradi tega odpovedi letov, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere REM agencija d.o.o ne more vplivati, brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.
 6. V primeru da letalska družba odpove let, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene. V primeru odpovedi leta potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi potoval, ali stroškov cepljenj, ki jih ta država zahteva. REM agencija d.o.o ne odgovarja za zamude letal kakor tudi ne za spremembe potovanja potnika, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud.
 1. Člen

Spremembe in odpovedi letalskih vozovnic

 1. Potnik lahko zahteva spremembe v potovanju (npr. sprememba imena, števila potnikov, datuma, destinacije … ), vendar v okviru pogojev, ki jih narekuje letalska družba za izbrano letalsko karto. Za izvedbo spremembe mora potnik plačati stroške, kot so določeni v pogojih letalske družbe in o katerih je bil potnik predhodno seznanjen; pod pogojem da izbrana letalska karta omogoča želene spremembe, o čemer je bil potnik pisno/ustno seznanjen.
 2. Potnik lahko v vsakem trenutku pisno odpove letalsko karto, vendar v trenutku odpovedi začnejo veljati odpovedni stroški po pogojih letalske družbe za izbrano letalsko karto. REM agencija d.o.o in potnik sta dolžna spoštovati veljavne pogoje, kot jih narekuje letalska družba. V kolikor pogoji omogočajo potniku ob odpovedi delno vračilo kupnine, potem je potnik dolžan predložiti vse dokumente, ki jih letalska družba zahteva.
 1. Člen

Prtljaga

 1. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika. Za prevoz posebne prtljage, kot so kolo, surf, golf oprema itn. mora potnik prevozniku plačati doplačilo, in sicer ponavadi ob odhodu direktno na letališču. V vsakem primeru je obvezno prevoz tovrstne prtljage najaviti že ob rezervaciji, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve omejene kapacitete vseeno v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza to tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam.
 2. Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage, po določilih prevoznika, vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti, oz. po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu.
 3. Za vprašanja glede točnih pravil za dovoljeno prtljago ter točnih cen dodatne prtljage se obrnite na [email protected] ali pokličite +38641503503.
 4. V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu.
 5. REM agencija d.o.o ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz prevoznih sredstev letal, avtobusov ali drugih prevoznih sredstev.
 6. Prav tako REM agencija d.o.o ni odgovorna za kakršne koli zahteve, izgube, škodo, stroške ali izdatke v primeru poškodbe, nesreče ali smrti, poškodbe ali izgubo prtljage ali druge lastnine, nezadovoljstvo, razočaranost, nervozo ali frustracijo, ki bi nastala zaradi:

– napake druge stranke;

– mehanske napake, dejanj vlade, vremena ali drugih faktorjev, na katere REM agencija d.o.o  nima vpliva;

– neuspeh potnika, da si pridobi vse potrebne dokumente;

– potnikove nezmožnost ali nepozornosti, da sledi navodilom, ki vključujejo, vendar niso
omejene na prijavo (check-in), odjavo (check-out), upravljanje s prtljago;

– odpovedi ali spremembe ponudbe potovanja iz katerega koli razloga;

– vsakih fizičnih omejitev ali zdravstvenih težav, ki jih ima potnik.

 1. Člen

Točnost prevoznikov

 1. REM agencija d.o.o ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. REM agencija d.o.o ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva.

Spodnja povezava vodi do seznama letalskih družb z lokacijami sedežev posameznih podjetij:

https://www.iata.org/about/members/Pages/airline-list.aspx?All=true
 1. Člen

Ostalo

 1. REM agencija d.o.o vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter tudi za namene neposrednega trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi REM agencija d.o.o in njenih poslovnih partnerjev. V kolikor potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob rezervaciji/nakupu.
 2. V vseh cenah je že vključen davek na dodano vrednost.
 3. V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe sklenjene od dneva objave.

Ljubljana, 01.11.2017

PRAVNO OBVESTILO

Izjava o uporabi spletne strani www.poslovnapotovanja.com

Širšo javnost in vse obiskovalce naše spletne strani želimo obvestiti o ponudbi našega podjetja in o storitvah, ki jih izvajamo, zato prosimo, da upoštevate spodnje pogoje. S svojim obiskom spletnih strani potrjujete, da soglašate s spodaj navedenimi pogoji objave.

Obvestilo
Naše podjetje, kot lastnik spletnih strani, bo s potrebno skrbnostjo zagotavljalo natančnost in ažurnost objavljenih podatkov. Pridržujemo si pravico, da po potrebi spreminjamo vsebino spletnih strani in/ali prenehamo z njihovim dopolnjevanjem oz. objavo ne da bi bili dolžni to predhodno napovedati ali podati kakršnokoli obvestilo. Zato tudi ne prevzemamo nobene odgovornosti za ukinitev ali obnovo spletnih strani.

Zaščitene znamke
Vse znamke, ki jih objavljamo na spletnih straneh so zaščitene razen če tega ne opredelimo drugače. Navedena zaščita se nanaša na vse logotipe (logotipe izdelkov in korporativne logotipe) ter znamke, ki jih kot lastnik uporabljamo. Vsakršna uporaba logotipov ali znamk, je dovoljena le z našim predhodnim dovoljenjem.

Omejitev odgovornosti
Vsa besedila, slike ter ostale vsebine, ki so prikazane na naših spletnih straneh, smo izbrali in uredili zgolj z namenom informiranja. Kljub njihovi informativni naravi, pa ne odgovarjamo za njihovo pravilnost in natančnost, v kolikor bi jih kdo želel uporabiti v poslovne namene. Prav tako ne odgovarjamo za nikakršno škodo, ki bi kakorkoli nastala zaradi napačnega razumevanja vsebin spletnih strani. Takšne odgovornosti ne prevzema niti nobena druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri nastajanju teh spletnih strani. Na naših spletnih straneh je zaščitena intelektualna lastnina, vključno s patenti, znamkami in avtorskimi deli, zato brez našega izrecnega dovoljenja le-ta ne sme biti uporabljena ali prikazana na kakršenkoli drug način. V kolikor naše spletne strani vsebujejo informacije, ki se nanašajo na tretje osebe ali so v povezavi s spletnimi stranmi tretjih oseb, katerih prave vsebine ne poznamo, ne moremo prevzeti nobene odgovornosti za vsebino teh objav.

Varovanje osebnih podatkov
Na naših spletnih straneh se zbirajo informacije o stikih in nekaterih osebnih podatkih vseh tistih, ki bi želeli priti do objavljenih informacij na naših spletnih straneh ali se naročajo na naše publikacije. Za več informacij preberite Izjavo o varstvu osebnih podatkov. Za verodostojnost pridobljenih osebnih podatkov in informacij o stikih, ne prevzemamo odgovornosti in so za to odgovorni izključno tisti, ki te podatke posredujejo. IP naslove bi uporabili samo pri ugotavljanju težav s strežnikom in posledičnim urejanjem spletnih strani. V kolikor naše spletne strani vsebujejo kakšne povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb, ne prevzemamo nobene odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in varovanje njihovih osebnih podatkov na teh straneh.

Lastnik spletnih strani:
REM AGENCIJA d.o.o.
NOVA POT 127J
1351 BREZOVICA

Izjava o varstvu osebnih podatkov

 1. Upravljalec osebnih podatkov zbranih preko te spletne je REM AGENCIJA d.o.o. sedežem na naslovu Nova pot 127 J 1351 Brezovica pri Ljubljani z poslovno enoto PE LJUBLJANA Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju kot »mi« ali »upravljavca« oz. »upravljavec«).
 2. Vaše osebne podatke zbiramo samo v kolikor se sami odločite, da nam jih posredujete. S posredovanjem podatkov soglašate, da upravljavca (skupaj ali vsak posebej) vaše osebne podatke in informacije hranita, obdelujeta in uporabljata za naslednje namene: komuniciranje z vami, statistična obdelava, segmentacija potrošnikov, obdelava preteklega nakupnega obnašanja, pošiljanje ponudb, gradiva in vabil, izvajanje neposrednega trženja (preko telefona, e-pošte, SMS sporočil in navadne pošte), ter telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje.
 3. Zaradi zagotavljanja storitev, lahko vaše osebne podatke posredujemo tudi kateremu od naših pogodbenih obdelovalcev, zaradi česar lahko stopi v stik z vami tudi katera izmed teh oseb. Razen predhodno navedenim osebam, vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali nobenim drugim tretjim osebam.
 4. Vaše osebne podatke bomo začeli obdelovati v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Obdelava pomeni zbiranje, shranjevanje ali združevanje podatkov v zbirkah osebnih podatkov, spreminjanje, uporabo ali sporočanje, vključno s prenosom, iskanjem, blokiranjem in brisanjem. Vaši osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali do vašega eventualnega pisnega preklica. Osebni podatki, ki nam jih posredujete preko te spletne strani se lahko združijo z vašimi osebnimi podatki, ki smo jih pridobili preko naših serviserjev. Zbrani osebni podatki ne bodo uporabljeni v nasprotju z vašo voljo.
 5. V zvezi z varstvom osebnih podatkov vam zagotavljamo, da glede njihovega varstva, zavarovanja, vodenja katalogov podatkov in drugih pravic ter obveznosti, zagotavljamo vse ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe potrebne za varno obdelavo in v celoti spoštujemo vsakokrat veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
 6. Zbiranje vaših osebnih podatkov je prostovoljno. V kolikor privolitve za obdelavo osebnih podatkov ne boste podali, vas ne bomo mogli obveščati o novih izdelkih in storitvah, reklamnih akcijah oziroma sicer komunicirati z vami. Osebno privolitev za obdelavo podatkov lahko kadarkoli prekličete, prav tako lahko kadarkoli zahtevate vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris vaših osebnih podatkov in sicer tako, da pisno kontaktirate enega izmed upravljavcev na naslov: Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana ali pošljete elektronsko sporočilo na naslov: [email protected] .

O piškotkih

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave uporabnikov s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Zakaj so piškotki potrebni?

Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Najpogostejše funkcije e-poslovanja ne bi bile mogoče brez piškotkov.
Interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih straneh pa je s tem bolj učinkovito in prijetno.

Zakaj spletne strani uporabljajo piškotke?

Piškotke uporablja večina spletnih strani, so priročno sredstvo za ohranjanje sveže in primerne vsebine, ki je v skladu z interesi in preferencami posameznega spletnega uporabnika. Razlogov za uporabo piškotkov je tako več, kot prvi gotovo njihova lastnost shranjevanja podatkov o stanju posamezne spletne strani (podrobnosti o prilagoditvah posamezne spletne strani), pomagajo pri izvajanju raznih spletnih storitev (spletne trgovine), pomagajo pri zbiranju raznih statistik, o navadah spletnega uporabnika – saj se le z njimi lahko spremlja pogostost obiskovanja določene spletne strani.
Podjetja lahko s pomočjo piškotkov ocenijo učinkovitost zasnove svojih spletnih strani, kot tudi ustreznost vrste in števila oglasov, ki jih ponujajo uporabnikom na svojih spletnih straneh.

Seznam piškotkov, uporabljenih na tej strani

Ime piškotkaNamenŽivljenska doba piškotkaStoritev
cookie_agreementOdločitev uporabnika o uporabi piškotkov1 letospletna stran
PHPSESSIDSeja spletne stranido zaprtja brskalnikaspletna stran
_utmaStatistika spletne strani2 letiGoogle Analytics
_utmbStatistika spletne strani30 minutGoogle Analytics
_utmcStatistika spletne stranido zaprtja brskalnikaGoogle Analytics
_utmzStatistika spletne strani6 mesecGoogle Analytics